|

info@35pigadia.com

On

Off

Stand by

Slopes

NameMode Forecast
Paradeisos 1
Paradeisos 2
Aristotelis 1 (from the top to 1750m alt.)
Aristotelis 2 (from 1750m alt. to the base)
Filippos 1
Filippos 2
Louki
Endurance road slopes

Lifts

NameMode Forecast
Chair lift
Skilift 1
Skilift 2
Skilift 3
Skilift 4
Magic Carpet

Operating Status

Base Snow heightAverage Snow heightPeak Snow heightSnow qualityLast snowfallRoad condition
-cm20cm30cm-05/03/2024Open

Mode Slopes-Lifts

Open

Close

NameMode
Lift Bar
Chalet 2005
Apre Ski Bar

Weather forecast

Operating Status

Base Snow heightAverage Snow heightPeak Snow heightSnow qualityLast snowfallRoad condition
-cm20cm30cm-05/03/2024Open

Mode Slopes-Lifts

On

Off

Stand by

Slopes

NameMode Forecast
Paradeisos 1
Paradeisos 2
Aristotelis 1 (from the top to 1750m alt.)
Aristotelis 2 (from 1750m alt. to the base)
Filippos 1
Filippos 2
Louki
Endurance road slopes

Lifts

NameMode Forecast
Chair lift
Skilift 1
Skilift 2
Skilift 3
Skilift 4
Magic Carpet

Mode Slopes-Lifts

Open

Close

NameMode
Lift Bar
Chalet 2005
Apre Ski Bar