Θέσεις Εργασίας

Η εταιρία μας αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Θέση

Ημέρες Εργασίας

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

Πλήρης Απασχόληση

Σερβιτόρος

Καθημερινά

Σερβιτόρος

Σαββατοκύριακο & αργίες

Barista

Καθημερινά

Barista

Σαββατοκύριακο & αργίες

Υπάλληλος στο εκδοτήριο καρτών

Καθημερινά

Υπάλληλος στο εκδοτήριο καρτών

Σαββατοκύριακο & αργίες

Υπάλληλος στο κατάστημα ενοικιάσεων

Καθημερινά

Υπάλληλος στο κατάστημα ενοικιάσεων

Σαββατοκύριακο & αργίες

Εκπαιδευτής ski/ snowboard με την αντίστοιχη πιστοποίηση

Καθημερινά

Εκπαιδευτής ski/ snowboard με την αντίστοιχη πιστοποίηση

Σαββατοκύριακο & αργίες

Μετά την συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή Βιογραφικού

    • Βιογραφικό σημείωμα σε pdf:

    • Φωτογραφία σε jpg: