Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός για τη χρήση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου

*βάση του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης αρ.14015/2022, ΦΕΚ 3739/Β/15-7-2022

1.Η χρήση των εγκαταστάσεων επιτρέπεται με το ανάλογο εισιτήριο κάρτα που είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται μαζί με το εισιτήριο, οι τιμές δε είναι αναρτημένες στα εκδοτήρια. Ο φορέας του χιονοδρομικού κέντρου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισμού όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου δίνονται τρεις αναστολές ανά ώρα (9π.μ., 10π.μ., 11π.μ.). Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου λόγω κακοκαιρίας και αφού έχουν δοθεί οι τρεις αναστολές επιστρέφεται το αντίτιμο των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί.

2.Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα με προσοχή σύμφωνα με τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου ο υπαίτιος τιμωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Η είσοδος και η χρήση των εγκαταστάσεων απαγορεύεται σε άτομα τα οποία ευρίσκονται καταφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων συναφών εξαρτησιογόνων ουσιών.

4.Το χιονοδρομικό κέντρο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Ο φορέας του χιονοδρομικού κέντρου, σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στον ελεγχόμενο χώρο υποχρεούται στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και στη φροντίδα μεταφοράς στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

5.Η χρήση των αναβατήρων γίνεται με τις υποδείξεις των υπαλλήλων του χιονοδρομικού κέντρου. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των αναβατήρων οι πελάτες παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι την επαναλειτουργία τους ή μέχρι να ενημερωθούν από το προσωπικό.

6.Η χρήση των εναέριων αναβατήρων απαγορεύεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών ή κάτω του 1,25μ. ύψους εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.

7.Ο χιονοδρόμος υποχρεούται να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες πίστες μπορεί να χρησιμοποιήσει και παράλληλα να συμβουλεύεται τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε αυτές. Δεδομένου ότι οι πίστες παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας οι σχετικές διαδρομές χαρακτηρίζονται με μαύρο, κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώμα (μαύρο η δυσκολότερη, πράσινο η ευκολότερη).

8.Οι χιονοδρόμοι-skiers υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα εξάρτημα πέδησης, οι δε χιονοδρόμοι-snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας.

9.Ο χιονοδρόμος πρέπει να ανεβαίνει από την άκρη της πίστας, υποχρεούται δε να τηρεί οπωσδήποτε τη σηματοδότηση και τις πινακίδες που δείχνουν τον κίνδυνο.

Πρέπει να ακολουθεί τους σημασμένους διαδρόμους κίνησης και να μην παραμένει στο βουνό μετά από την ώρα που το χιονοδρομικό κέντρο ανακοινώνει ότι κλείνει.

10.Ο χιονοδρόμος που θέλει να μπει στην πίστα πρέπει από πριν να βεβαιωθεί κοιτάζοντας προς τα πάνω και προς τα κάτω εάν μπορεί να το κάνει αυτό, χωρίς να προκαλέσει κίνδυνο στον εαυτό του ή στους άλλους. Να μην σταματά στη μέση σε αθέατα ή στενά σημεία της πίστας και να μην εισέρχεται ποτέ σε κλειστή πίστα.

11.Ο χιονοδρόμος που ακολουθεί άλλον οφείλει να κρατάει τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων απόσταση και τυχόν προσπέρασμα να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην βάλει σε κίνδυνο τον προηγούμενο ή τον επόμενό του.

Υπεύθυνος για κάθε σύγκρουση είναι πάντοτε ο χιονοδρόμος που ακολουθεί.

12.Εμπλεκόμενος ή μάρτυρας σε ατύχημα υποχρεούται να αναφέρει το συμβάν το ταχύτερο δυνατόν στη Διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου προσδιορίζοντας ειδικότερα το όνομα της πίστας, τον αριθμό της πινακίδας και το είδος του ατυχήματος.

13.Οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του προσωπικού.

Η είσοδος στις πίστες μη χιονοδρόμων δεν επιτρέπεται.

Οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου οφείλουν να μην ρυπαίνουν τους χώρους των εγκαταστάσεων. Επίσης οφείλουν να πληροφορούνται εκ των προτέρων για τις συνθήκες πρόσβασης στο χιονοδρομικό κέντρο και να λαμβάνουν κατά περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα π.χ. αντιολισθητικές αλυσίδες κ.λπ.